Меню

Главная
Математика и физика
Материаловедение
Медицина здоровье отдых
Нотариат
Общениеэтика семья брак
Банковское биржевое дело и страхование
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Биология и естествознание
Бухгалтерский учет и аудит
Военное дело и гражданская оборона
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Логистика
Иностранные языки
Логика
             
Научно-образовательный портал
2FJ.RU
Главная

Загальні відомості про організацію технічного обслуговування озброєння та військової техніки

Загальні відомості про організацію технічного обслуговування озброєння та військової техніки

85

Кафедра експлуатації ракетно-артилерійського озброєння

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття з

«Експлуатації озброєння та військової техніки»

Організація матеріального забезпечення ТО. Підготовка і подання заявок

Розглядаючи систему експлуатації, як структуру, можна виділити в її складі чотири основних елементи - зразки озброєння, засоби експлуатації, виконавці та управління, взаємодія яких відбувається відповідно до завдань кожного етапу експлуатації ОВТ.

Отже, в процесі експлуатації вирішується сукупність завдань, які можна об'єднати в дві групи:

завдання організації експлуатації як системи;

завдання організації експлуатації як функції діяльності посадових осіб.

Система забезпечення військ ВТМ - це сукупність органів управління, виконавців і споживачів, взаємодія яких відбувається з метою своєчасного та повного забезпечення військ озброєнням і ВТМ необхідної номенклатури та якості.

Структура системи являє собою складну ієрархічну систему.

За рівнями ієрархії система підрозділяється на підсистеми центру, оперативного командування, з'єднання, частини.

Розглядаючи систему за рівнями централізації забезпеченням ВТМ, можна виділити дві підсистеми:

централізованого забезпечення ВТМ - коли забезпечення ВТМ організується та здійснюється централізованим порядком зверху донизу через відповідні служби;

децентралізованого забезпечення ВТМ - коли споживачеві дозволяється самостійно закуповувати ті види ВТМ, які не постачаються централізованим порядком, за відповідними статтями витрат служб.

Рис. 1. Структура системи експлуатації ОВТ

При підготовці до проведення ТО командири батарей складають заявки на отримання експлуатаційних матеріалів, які повинні бути аргументовані необхідним обсягом робіт. Заявки подаються заступнику командира з озброєння, який, після їх узгодження, складає зведені заявки на ОВТ дивізіону по службах постачання та подає їх начальникам відповідних служб. При необхідності заявки можуть бути подані по підпорядкованості. Як правило відповідні посадові особи складають два примірника заявок, другий примірник заявки з примітками про її задоволення може бути оправдальним документом в разі невиконання або неповного виконання запланованого обсягу робіт з ТО. Заявки в батареї доцільно складати на кожну групу ОВТ окремо тому, що на кожну групу ОВТ складається операційна карта.

Номенклатура - це певний перелік найменувань груп озброєння, техніки і майна, забезпечення якими покладено на відповідну постачальну службу.

Визначення номенклатури і кількості експлуатаційних матеріалів для проведення ТО зразка озброєння здійснюється на підставі норм, яки викладені у розділі «Перечень материалов для проведения технического обслуживания изделия» інструкції з технічного обслуговування, або, в разі відсутності розділу, згідно наказу МО від 06.01.99 №1 «Про затвердження та введення в дію Норм витрати пального, масел, мастил і спеціальних рідин при експлуатації, ремонтні та консервації військової техніки й озброєння ЗСУ та інструкція до них» та додатків до нього.

Варіант заявки, яка подається командиром стартової батареї може бути наступним:

Примірник №1

Заступнику командира 1-го рдн з озброєння

ЗАЯВКА

Для проведення технічного обслуговування №1 групи СПУ9П129 1-ї сбатр у кількості 2 од. зав. №№ __, прошу Вас організувати забезпечення паливо-мастильними, лакофарбовими та іншими матеріалами на підставі норм, визначених інструкцією з технічного обслуговування виробу 9П129, з розрахунку:

з/п

Найменування матеріалів і розмір

Од.

виміру

Кількість на од. озброєння

Кількість озброєння

Кількість всього

Відмітка про забезпечення

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

І. Масла, мастила, витратні матеріали

1

Мастило ЦИАТІМ-203

кг

4

2

8

2

Мастило ЦИАТІМ-221

кг

0,05

2

0,1

3

Мастило 158

кг

0,1

2

0,2

4

Масло трансмісійне ТСП-10

кг

0,5

2

1

5

Масло ДВ АСЗп-1

кг

1,5

2

3

6

Гас освітлювальний

кг

3

2

6

7

Уайт-спіріт

кг

5

2

10

8

Нитки 001, глянцеві, чорні, гатунок-1

м

5

2

10

9

Вода дистильована

л

5

2

10

10

Мастика бітумна 1

кг

0,05

2

0,1

11

Клей 88-НП

кг

0,1

2

0,2

12

Клей БФ-4

кг

0,1

2

0,2

13

Лак НЦ-62

кг

0,05

2

0,1

14

Проволока КО - 0,5

кг

0,1

2

0,2

15

Проволока 1,2 - О

кг

0,2

2

0,4

16

Компаунд КЦ-153С

кг

0,1

2

0,2

17

Припій ПОС-40

кг

0,1

2

0,2

18

Кальцинована сода, технічна

кг

1

2

2

19

Вапно кускове полірувальне

кг

0,05

2

0,1

20

Каніфоль соснова

кг

0,05

2

0,1

21

Тальк мелений ТРПВ

кг

0,2

2

0,4

22

Батареї акумуляторні комплект

к-т

1

2

2

23

Щитка-ручник КР25-1

шт.

1

2

2

24

Щитка плоска

шт.

1

2

2

25

Ганчір'я для обтирання

кг

2

2

2

26

Серветки з тканини бавовняні

м2

1

2

2

27

Батист

м2

1

2

2

28

Перчатки резинові технічні

пар

2

2

4

29

Стрічка ізоляційна прорезинена

кг

0,1

2

0,2

30

Шкірка шліфувальна тканева

м2

0,5

2

1

31

Папір парафінований

м2

2

2

4

32

Шпагати з луб'яних волокон

м2

2

2

4

33

Спирт етиловий технічний ректифікований

кг

0,5

2

1

34

Пломба 1?6?8 ПАД1М-10

шт.

15

2

30

35

Формалін технічний

кг

0,1

2

0,2

ІІ. Лакофарбові матеріали

36

Емаль МЛ-165 срібна

Ксилол

кг

2

37

Емаль ПФ-115, сіра

Сольвент

кг

2

38

Емаль ПФ-115, біла

Сольвент

кг

2

39

Емаль ХВ-518, захисна

Розчинник Р-4

кг

2

40

Ґрунтовка

АК-070

Розчинник Р-5

кг

2

41

Ґрунтовка

ФЛ-ОЗЖ

Сольвент

кг

2

Всього: 41 найменування

Командир 1-ї сбатр:

капітан І.В. СІДОРЕНКО

«___» ___________ 200__р.

В разі відсутності відповідних матеріалів на складі служби, наприклад РАО, можуть видаватися замінники які відповідають вимогам стандартів та експлуатаційної документації.

Після одержання заявок від усіх командирів підрозділів за всіма групами ОВТ, заступник командира дивізіону з озброєння складає зведені заявки по службах постачання і подає їх за підпорядкованістю начальникам відповідних служб.

Видача матеріальних засобів здійснюється зі складів відповідних служб за накладними про що робиться запис в книзі обліку руху матеріальних засобів підрозділу. Після використання витрачені матеріальні засоби матеріальні засоби списуються встановленим порядком у відповідності з наказом МО України від 21.06.94 №165 «Про порядок списання з обліку матеріальних та грошових засобів у ЗС України».

Визначення методу проведення ТО по групах озброєння і організація підготовки особового складу до виконання робіт з ТО

Для розгляду питання доцільно визначити основні визначення, які дозволять вивчити питання.

Метод проведення ТО - це спосіб досягнення позитивного результату з проведення ТО.

Методика проведення ТО - це сукупність методів для досягнення позитивного результату з проведення ТО.

Методика організації підготовки до проведення технічного обслуговування - це сукупність методів для досягнення позитивного результату з організації підготовки до проведення ТО.

Вид озброєння - це сукупність груп озброєння, які відносяться до визначеного роду військ і є номенклатурою визначеного головного постачального управління.

Група озброєння - це сукупність зразків озброєння, які відносяться до певного виду озброєння та об'єднуються загальним призначенням щодо завдань і принципів застосування.

Батарейна група озброєння - це сукупність зразків озброєння, які характеризуються загальним призначенням щодо вирішуваних завдань і принципів застосування, об'єднаних організаційно-штатною структурою батареї.

Розглянемо для прикладу організацію і порядок проведення ТО-1. З досвіду проведення технічного обслуговування у військах, можна запропонувати такі основні методи проведення робіт:

1. Індивідуальний, - коли технічне обслуговування кожного зразка озброєння проводиться тільки штатною обслугою.

2. Груповий, - коли технічне обслуговування кожного зразка озброєння проводиться бригадами, незалежно від штатної належності членів бригад до обслуги того або іншого зразка озброєння.

Кожен метод має свої переваги і недоліки. Проаналізуємо їх, виходячи з досвіду військ.

Індивідуальний метод може бути застосований тільки в підрозділах, укомплектованих за повним штатом.

Переваги індивідуального методу:

кожен номер обслуги працює тільки зі складовою частиною зразка озброєння, за якою він закріплений наказом і за яку він несе особисту відповідальність.

Недоліки індивідуального методу:

досвід більше досвідчених аналогічних номерів інших обслуг не передається;

безпосередні начальники проводять заняття за всіма питаннями тільки з особовим складом свого підрозділу, при цьому, як і в попередньому випадку, досвід більше досвідчених фахівців не передається.

Груповий метод може бути застосований у підрозділах як повного, так і скороченого штату, при цьому обслуговування ОВТ у підрозділах скороченого штату може бути проведено тільки груповим методом. В залежності від укомплектованості підрозділів і обслуг особовим складом і визначається масштаб методу проведення ТО:

груповий метод у масштабі військової частини;

груповий метод у масштабі ракетного дивізіону;

груповий метод у масштабі стартової батареї;

Переваги групового методу:

досвід більше досвідчених аналогічних номерів інших обслуг передається тим номерам, у яких він менший або відсутній;

на вивчення теоретичних і відпрацювання практичних питань щодо проведення ТО відводиться більше часу

безпосередні начальники проводять заняття не за всіма питаннями і не тільки з особовим складом свого підрозділу, а з однією-двома бригадами за їх спеціалізацією, що значно підвищує якість навчання, при цьому досвід більше досвідчених офіцерів передається менше досвідченим через особовий склад.

Недоліки групового методу:

особиста відповідальність особового складу бригади при роботі не на своєму зразку озброєння може знижуватися, при цьому тим значніше, чим більша масштабність бригадного обслуговування;

з поширенням масштабності бригадного обслуговування можливо зниження повноти контролю з боку командирів батарей і начальників обслуг за якістю проведення робіт на закріплених за ними СПУ.

Враховуючі всі переваги і недоліки двох методів проведення ТО найбільше оптимальним методом є груповий в масштабі стартової батареї для обслуговування двох пускових установок.

Для прикладу розглянемо стандартну стартову батарею ТР, яка складається з двох повних обслуг СПУ. Склад обслуги СПУ 9П129:

НО - начальник обслуги СПУ;

ЗНО - заступник начальника обслуги - старший механік-водій;

СО - старший оператор;

Оп - оператор.

В стартової батареї, при умові, що обслуга кожної СПУ складається з трьох номерів, можуть бути підготовлені три бригади технічного обслуговування по групах складових частин виробу:

1. Бригада механіків-водіїв - з обслуговування шасі 5921 і двигуна Д-144 агрегату живлення.

2. Бригада старших операторів - з обслуговування наземної апаратури системи управління.

3. Бригада операторів - з обслуговування механічного, гідравлічного і електричного обладнання спеціальної частини.

У стартових батареях скороченого штату може бути зменшена кількість бригад зі збільшенням обсягу робіт.

Крім того деякі операції по проведенню ТО на окремих виробах, агрегатах і складових частинам повинні проводити лише відповідні спеціалісти на спеціалізованих постах. Наприклад засобах зв'язку, об'єктах Котлонагляду, засобах і приладах захисту від зброї масового ураження, акумуляторних батареях тощо. Тому для проведення таких робіт призначаються спеціальні бригади в масштабі військової частини із спеціалістів відповідних підрозділів.

Зміст та послідовність підготовки особового складу до виконання робіт з ТО відображено на схемі.

За змістом та послідовністю підготовка особового складу розподіляється на два етапи: теоретична підготовка і практична підготовка. Кожен з цих етапів складається з трьох частин.

Метою першого етапу є вивчення особовим складом технології виконання визначених робіт з ТО та поточного ремонту конкретного зразка ОВТ.

При цьому мета першої частини першого етапу найповніше може бути досягнута шляхом проведення показових занять.

Показові заняття з технології ТО зразка ОВТ доцільно провести на підготовлених навчальних місцях. Заняття повинні бути проблемно-діяльного характеру. Тому керівниками занять на учбових місцях повинні бути найбільш досвідчені спеціалісти, а оснащення цих місць повинно забезпечити повну наочність виконання відповідних операцій.

Організація робіт з ТО ОВТ повинна забезпечити економічну доцільність, заданий рівень якості та продуктивності робіт, тому в ході показових занять третьої частини теоретичної підготовки особового складу пропонується показати переваги і недоліки існуючих методів організації робіт для вибору оптимального.

Метою другого етапу є практична підготовка особового складу до виконання всього обсягу робіт. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом проведення відповідних практичних занять, в ході яких кожен спеціаліст відпрацьовує технологію виконання певного обсягу робіт.

Перша частина другого етапу підготовки особового складу направлена на практичну підготовку до перевірки технічного стану ОВТ. Члени екіпажів опановують навички перевірки ОВТ зовнішнім оглядом та перевіркою на функціонування окремих приладів, офіцери відпрацьовують питання перевірки систем, вузлів і агрегатів зразків озброєння на параметричному рівні з використанням засобів діагностики.

Всі питання практичної підготовки особового складу розглядаються на рівні експлуатаційних документів по перевірці технічного стану ОВТ. Такими документами є технічні описи, інструкції з експлуатації та технічного обслуговування зразків ОВТ.

Друга частина другого етапу підготовки особового складу має за мету практичну підготовку створених бригад і постів.

Зміст практичної підготовки особового складу бригад і постів визначається їх призначенням. В цьому плані він буде специфічним для кожної бригади і кожного поста, але загальним повинно бути:

глибоке розуміння кожним членом бригади чи поста необхідності виконання відповідного обсягу роботи;

усвідомлення кожним з них персональної відповідальності за якість виконання робіт;

висока професійна підготовка і добрі практичні навички кожного члена бригади або поста по виконанню робіт.

Все це досягається в ході проведення практичних занять з кожною бригадою чи постом. Заняття доцільно проводити під керівництвом старших бригад і постів, які, в свою чергу, проходять спеціальну підготовку під керівництвом відповідних начальників служб.

В ході третьої частини другого етапу здійснюється практична підготовка особового складу підрозділів. Враховуючи реальний стан технічної підготовки особового складу підрозділів доцільно весь обсяг робіт, який не охоплюють спеціалізовані бригади і пости підрозділів технічного забезпечення, виконувати бригадним методом. Саме в складі таких бригад і доцільно готувати особовий склад до виконання практичних робіт. Найбільш доцільною організаційною формою такої підготовки є практичні заняття.

Тематика таких занять визначається ЗКО військової частин виходячи з специфіки військової частини.

На протязі двох-трьох тижнів напередодні проведення робіт з ТО плануються і проводяться теоретичні заняття з особовим складом бригад з вивчення технології проведення робіт. Такі заняття доцільно планувати і проводити у масштабі дивізіону. Керівниками занять призначаються найбільше досвідчені офіцери.

 
 

Новости:


        Поиск

   
        Расширенный поиск

© Все права защищены.